A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu oldalon.

 

324/2018 (XII.30.) Kormányrendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról

 

2018. évi L. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

 

326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 

2013. évi CCXXXII. törvény

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

2012. évi LXXXVI. törvény

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

 

2011. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

 

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 

 

GabssyPress© 2016–2019
Az oldal – sok más oldalhoz hasonlóan – sütiket (cookies) használ. Kérjük, ha oldalunkat meg kívánja tekinteni, ezt vegye figyelembe!