A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu oldalon.

 

20/2021 (I.28.) Kormányrendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításáról

 

2020. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

 

326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

2012. évi LXXXVI. törvény

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

  

21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről

         és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

 

2011. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

 

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 

 

GabssyPress© 2016–2022
Az oldal – sok más oldalhoz hasonlóan – sütiket (cookies) használ. Kérjük, ha oldalunkat meg kívánja tekinteni, ezt vegye figyelembe!